ORICH е американо-китайско дружество обединяващо Фармацевтичния холдинг Тянджин с американския производител на медицинска техника ORICH Group. ORICH e високо технологична компания специализирана в изследване, развитие и производство на медицинска техника за образна диагностика. ORICH е много гъвкава, бързо-развиваща се компания, която произвежда и доставя компоненти и части за медицинска техника за образна диагностика на водещи Европейски и Японски призводители на медицинска техника за образна диагностика. Продуктите на ORICH съдържат високо-развити технологии в следните области: компютърна наука, електроника, електрически вакум, ниско и високо волтови електрически апарати и прецизни машини. ORICH е единствениото Kитайско предприятие сертифицирано от Китайското правителство да произвежда и продава комплектни мобилни медицински центрове. ORICH е удостоен с почит и се препоръчва от Китайската асоциация на медицинска техника. ORICH e защитник на зeлено здраве и е компания напълно отдадена на идеята да трансформира най-модернитe технологии в достъпни продукти, които да осигуряват професионално медицинско обслужване на хората по света.