MASEP e Aмриканска компания за медицинска техника базирана в Китай, специализирана в развитие и разработване, производство и продажба на гама камери. Създадена през 1997 година MASEP e наградена от Китайското правителстово с наградата: „Водещо високо-технологично предприятие”. Първата разработка на MASEP, "ротационна фокусираща система" е технологически пробив, който редуцира експлоатационните разходи за радиационно гориво и позволява производството на най-високо технологичните системи при по-ниски разходи. Последната патентована технологична разработка на MASEP, Infini™*, се отличава с независимо контролирано превключване на лъчевия сноп. Тази характеристика в комбинация с ротационната фокусираща система, предоставя на клиентите несравними терапевтични възможности при оформлението на лъчевата доза. Способността MASEP да изобретява им позволява да се развиват много бързо през последното десетилетие. Вече имат над тридесет  инсталации в Китай и разширяват дейността си с реализирани проекти в Северна и Южна Америка, Близкия Изток и в много от страните в Азия.