ANKE е един от водещите производители на медицинска апаратура за образна диагностика в Китай. АNKE е основана през 1986, като американо-китайско дружество, обединяващо китайската академия на науките и Analogic Corporation. ANKE е едно от първото високо техонолично предприятие сертифицирано от Китайското правителство с основна дейност изследване и развитие, производство, продажба и сервиз на медициска техника за образна диагностика. Към днешна дата ANKE разработва и произвежда над двадесет вида продукта, разделени в четири категории: образна диагностика, медицинска информатика, медицинска електроника и медицинска терапия. АNKE е първия китайски производител на: MRI система, Ултразвук, архивираща и комуникационна система (PACS), Невро-хирургическа навигационна система и също така разработва най-лекия и компактен компютърен томограф в света. Монтира първата в Тибет МRI система на 4 км. надмоска височина. Като пионер в Китайската медицинска индустрия, АNKE се радва на популярност и добра репутация в Китай и по света.