BASDA e високо технологична компания фокусирана в технологично разработване и развитие, производство и сервиз на медицинска техника за образна диагностика. Основана през 2000 година, BASDA има много силен научно-технически екип, който работи в кооперация с някои от водещите научни института, като: Analogic Corporation USA, Колумбийския университет в Амрика, Copley Controls Corporation - USA, Oxford Instruments Molecular Biotools - UK and Южния Медицински Универсиет – Kитай. Също така екипа на BASDA е оценен от Китайското правителство с наградите: „Софтуерно предприятие” и „Водещо високо технологично предприятие”. Днес BASDA e водещ производител на MRI системи в Кирай. BASDA се стреми към модерни стандарти за мениджмънт, продукти с восоко качество и отличен сервиз. Продуктите им са добре приети от клиенти по целия свят.