ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ

Производителите декларират, че ще доставят резервни части за закупената апаратура 10 години след инсталирането и декларират пълно съдействие и отговорност при отстраняването на аварии.