ВЕЛМЕКС е инженерингова фирма специализирала в монтаж, пускане в действие, калибриране, верификация, сервизно обслужване и демонтаж на медицинска техника.

 

  • ВЕЛМЕКС разполага със сервизни центрове в гр. София, гр. Пловдив, гр. Велико Търново, гр. Плевен, гр. Русе и гр. Варна, от където покрива територята на цялата страна.
  • ВЕЛМЕКС разполага с екип от квалифицирани сервизни инженери, с многогодишен професионален опит в обслужването на всички типове апарати.
  • ВЕЛМЕКС разполага с необхдоимите технически уреди, измервателни средства и съоръжения за сервиз, тестване и калибриране.
  • ВЕЛМЕКС е изградил мрежа с водещите търговски къщи и сервизни центрове в Европа и Америка за достъп до всички видове употребявана медицинска апаратура, резервни части, рентгенови тръби, лъчезащитни строителни материали и радиоактивен заряд. 
  • ВЕЛМЕКС има дългогодишен опит в международните доставки на медицинска техника и необходимите за тях резервни части. 
  • Сервизът на ВЕЛМЕКС ЕООД използва система за координация и обмен да наднни с партньорите производители в Китай.
  • Сервизът на ВЕЛМЕКС ЕООД е внедрил и управлява дейността си според системата за качество ISO 9001:2008.